Extending and intensifying life – reasons for accelerating activities in business – part 2

Why do targets have to be reached faster and faster in businesses? Below you can find several reasons which indicate that being effective and efficient on the market is no longer enough and that being ever faster is additionally required. For more, please read my previous article devoted to the issue. 16/2018(22)

Wydłużanie życia i jego intensyfikacja – przesłanki akceleracji działań w biznesie – część 2

Dlaczego w przedsiębiorstwach trzeba coraz szybciej osiągać cele? Poniżej możecie przeczytać o kolejnych przesłankach, które wskazują, że bycie skutecznym i efektywnym na rynku już nie jest wystarczające, że dodatkowo konieczne jest bycie coraz szybszym. Więcej możecie znaleźć we wcześniejszym artykule na ten temat. 1/2018(7)