9 rodzajów zmian wpływających na tempo naszych działań

Tempo naszych działań zmienia się w czasie. To jesteśmy pozytywnie zakręceni, to mamy grypę i nic nie da się zrobić. Istnieje wiele przyczyn, które wpływają na tempo naszego życia. Wydają się oczywiste, ale czy zawsze uświadamiamy sobie ich występowanie? 4/2017(4)

Oto 9 rodzajów zmian, które mają wpływ na to jak szybko działamy.

 

1. Zmiana sposobów działania

Wprowadzenie innowacji organizacyjno-technologicznych w przedsiębiorstwie skraca czas działania. Coś co robiliśmy wolniej, zaczynamy robić szybciej. Wiele metod zarządzania wypracowuje się w przedsiębiorstwach po to, żeby szybciej osiągać cele. Nawet powstało pojęcie zarządzania czasem.

Za pierwszym razem robisz coś wolniej, a potem idzie ci coraz lepiej. Uczysz się!

2. Zmiana warunków otoczenia

Poprawa warunków pogodowych w górach przyspieszy twoją wędrówkę na szczyt.

Kiedy na rynku wzrośnie popyt, łatwiej będzie osiągnąć zaplanowane w przedsiębiorstwie cele sprzedażowe. Czynników oddziaływania na rynek jest mnóstwo. Wymienia je na przykład Kotler (Kotler P., 1994, s. 160-175, 194-198), a wymienia tylko przykładowe.

Jedziesz 150 km/h, aż tu nagle mgła i albo zdążysz zwolnić, albo będą cię zbierać.

Kiedy masz świadomość oddziaływania czynników zewnętrznych na tempo twojego działania, będziesz zdawał sobie sprawę, że to zmiana warunków otoczenia wpływa na zmianę tempa twojego działania. Często jest tak, że nie uświadamiamy sobie, że te warunki oddziałują, ale odczuwamy zmianę tempa działań.

3. Zmiana w postrzeganiu tempa działania

Tempo działań może być względne, gdyż jest zjawiskiem obserwowalnym przez człowieka. Gdyby nie istniał człowiek nie istniałoby zjawisko tempa działań.

Po pierwsze, działać może tylko człowiek, co wynika z definicji działania (Szafrański, 2006, s. 11), Jeśli nie ma człowieka, nie ma działania i nie ma tempa działania.

Po drugie, ludzie obserwujący twoje działanie mogą różnie oceniać tempo tego działania. Jeśli piszesz na komputerze i obserwuje cię ktoś kto umie pisać szybciej od ciebie oraz ktoś kto pisze wolniej od ciebie, pierwszy będzie dumny, że robi to szybciej, a drugi będzie ci zazdrościł. Kiedy uczysz dziecko grać w badmintona, najpierw dziecko nie umie uderzyć w lotkę, potem już udaje wam się kilka razy odbić, dalej zaczynacie grać na punkty i dajesz mu fory, ale następuje taki dzień, że wasze szanse się wyrównują. Ty grasz tak samo, ale z punktu widzenia dorastającego dziecka twoje reakcje są coraz wolniejsze.

Oceniasz, że pracownik w twojej firmie działa za wolno, ale kiedy poznasz uwarunkowania, w których przyszło mu działać, stwierdzasz, że cudem jest, że w ogóle coś mu się udaje zrobić.

4. Zmiana zakresu i siły odczuwania potrzeb

Odizolowanie się od źródeł informacji zmniejszy wywierane na ciebie oddziaływanie grup odniesienia, powodując, że możesz przestać odczuwać potrzebę zakupu wielu produktów. Skrócisz w ten sposób czas zaspokojenia kluczowych potrzeb, bo ich zbiór się zmniejszy. Odczujesz kompresję czasu.

Kiedy wyłączą ci prąd, przestaniesz oglądać programy telewizyjne, korzystać z Internetu, itd. Nagle szereg twoich potrzeb okaże się iluzorycznych, a niektóre będziesz chciał zaspokoić w inny sposób. Zmniejszenie możliwości zaspokojenia potrzeb w odniesieniu do niektórych z nich zwiększy twoją frustrację, ale będą i takie, na zaspokojeniu których przestanie ci zależeć, a to wpłynie na spowolnienie, zmniejszenie tempa twoich działań.

5. Zmiana dostępu do zasobów

Większy dostęp do zasobów powoduje skrócenie czasu oczekiwania na ich wykorzystanie lub zmniejsza koszty ich uzyskania i wykorzystania na rzecz osiągania celów. Ile znaczyłoby złoto, gdyby cała Ziemia była ze złota? Ile kosztowałoby paliwo, gdyby złoża ropy były nieskończone i łatwo dostępne, albo okazałoby się, że są inne nowocześniejsze źródła energii?

6. Zmiana systemu wartości

Jeśli przyjmiesz filozofię slow life – wolnego życia (Honor, 2012) możesz dojdziesz do wniosku, że niektóre potrzeby nie są warte ich zaspokajania. Ulegnie ograniczeniu zbiór twoich celów, a tym samym skróci się czas osiągnięcia większego ich procentu.

Z kolei jeśli przyjmiesz postawę typową dla transhumanistów, zbiór twoich celów – a więc i potrzeb – zwiększy się. Chcąc wydłużyć swoje życie, zwiększysz aktywność w tym zakresie. Będziesz chciał zdobyć dostęp do najnowszych technologii rozwijanych na rzecz odsunięcia momentu twojej śmierci. Technologie te będą kosztować, więc będziesz musiał zdobyć dodatkowe środki finansowe no i się więcej napracujesz.

7. Zmiana w oddziaływaniu zewnętrznych podmiotów lub systemów

Poprzez działania marketingowe na rynku jest możliwe zwiększenie ilości twoich potrzeb. Potrzeby stanowią dla ciebie źródło motywacji do większej liczby działań, po to, żebyś mógł zakupić większą ilość produktów lub kupić produkty droższe.

Kiedy marketer wywoła w tobie dodatkowe potrzeby posiadania produktów, to zintensyfikujesz swoje działania na rynku, a kiedy będziesz chciał utrzymać poziom tej aktywności, będziesz musiał sprawniej pozyskiwać środki finansowe, żeby zaspokajać potrzeby. Tempo twoich działań się zwiększy (chyba, że produkty stanieją).

A w przedsiębiorstwach? Przez zarządzanie (Mantura 1998, s. 67), w szczególności przez motywowanie, można wpływać na skalę działań wykonywanych w danym czasie przez pracowników.

 8. Zmiana poziomu wiedzy

Przyrost wiedzy powoduje zmianę lub poprawę metod działania oraz zmianę świadomości i stosunku do rzeczywistości, co ma wpływ na system wartości i potrzeb, a także kształtuje poglądy na tempo działań.

Z drugiej strony zauważ, że podwyższenie poziomu wiedzy może prowadzić do uświadomienia sobie kolejnych obszarów niewiedzy, stąd względny poziom wiedzy może przyjąć stany niższe niż przed podwyższeniem bezwzględnego poziomu wiedzy.

Problematyka wpływu poziomu wiedzy na tempo działań jest na tyle szeroka, że stanie się pewnie tematem wielu moich kolejnych wpisów.

 9. Zmiana fizycznych cech osoby działającej

Złamanie ręki wydłuża czas przygotowania śniadania. Człowiek chorujący na Alzheimera zwalnia tempo działań, a w ostatniej fazie choroby przestaje działać, gdyż jego zachowania są nieświadome i niecelowe.

Wydłużenie życia o kilka lat prowadzi do przekonania, że możliwe jest osiągnięcie większej liczby celów w danym okresie (w życiu), a to wpływa na zwiększenie tempa życia. Choć może, jeśli wiedziałbyś, że wkrótce umrzesz, a następnie ktoś przedłużyłby twoje życie o kilka lat, to wydarzenie mogłoby wpłynąć na spowolnienie twoich działań. Czy chłonąłbyś świat siedząc i rozmyślając?

Z drugiej strony, gdybyś dowiedział się, że został ci jeszcze maksymalnie miesiąc, to może byś przyspieszył, żeby „pozałatwiać” wszystkie pilne sprawy.

W każdym razie, zmiana naszych cech fizycznych często prowadzi to zmiany tempa działań.

 

Źródło

Honor C. (2012). Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem?, Wyd. Drzewo Babel, Warszawa.

Kotler P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.

Mantura W. (1998). Teoretyczne podstawy zarządzania jakością. W: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa-Poznań.

Szafrański (2006). Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *