Głównym tematem poruszanym w tym miejscu jest przyspieszanie działań w przedsiębiorstwach. Osiąganie celów to już za mało. Sprawne osiąganie celów też już nie wystarczy. W zmiennej, przyspieszającej rzeczywistości trzeba nadążyć za nią, żeby nie tylko pozostać na powierzchni, ale z sukcesem cieszyć się jej urokami.

Ponad 6 lat doświadczenia w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym w branży silników okrętowych, doświadczenie zdobyte w kierowaniu wieloma projektami o budżetach od 1,2 mln do 51 mln zł (0,3 – 10 mln USD), związanych z promocją innowacji, podnoszeniem jakości kształcenia technicznego i kompetencji społecznych, a także blisko 20-letnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne na Politechnice Poznańskiej i innych uczelniach, spowodowały, że utwierdziłem się w przekonaniu o ważności tematu, któremu poświęcam niniejsze czasopismo-blog.

Moje zainteresowania lokują się na skrzyżowaniu zarządzania jakością (w tym ekonomiki jakości), marketingu, zarządzania wiedzą i rachunkowości zarządczej. Konglomerat tych zainteresowań, doświadczenie zdobyte w przemyśle oraz skłonność do holistycznego, systemowego spoglądania na przedsiębiorstwa lub szerzej na organizacje spowodowały, że zdecydowałem się dzielić moimi przemyśleniami. Są one wynikiem działań naukowych oraz działań podejmowanych w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej®  na Politechnice Poznańskiej.

Dlaczego wybrałem taką formę? Uważam, że tradycyjny sposób publikowania jest w dzisiejszym świecie niewystarczający. Dotyczy to między innymi nauk o zarządzaniu.

Odwiedź mnie na Facebooku: