Infinity of resources vs speed of action or Malthus against Ricardo

This is how this story goes: once upon a time, between the eighteenth and the nineteenth century, there were two gentlemen. Their names were Thomas Malthus and David Ricardo. Both became economists but they saw the world differently. Malthus believed that resources are finite while Ricardo…thought the opposite. From the point of view of our […]

Kompetencje – co to właściwie jest?

Bardzo często, zwłaszcza w systemach edukacji, przez kompetencje rozumie się – wiedzę, umiejętności i postawy. Ale to jest tylko jedno z mnóstwa określeń. Różnorodność spojrzeń na kompetencje utrudnia wykorzystywanie ich w zarządzaniu przedsiębiorstwami, a przecież odpowiednie kompetencje są dziś niezwykle ważne dla szybkiego, efektywnego osiągania celów.
23/2019(2)

Technical Knowledge Accelerator

Technologies are developing at an unusual speed. Most of us are unable to catch up with all the developments. Either we stay on the speeding technological train and enjoy spending our time on it or a small group of technological magicians will be supplying us with solutions we will believe in, being completely in the […]

Akcelerator Wiedzy Technicznej

Technika i technologie rozwijają się w niespotykanym tempie. Większość z nas nie nadąża za tym co się dzieje. Albo nie wysiądziemy z tego pędzącego technologicznego pociągu, z przyjemnością siedząc w jego wnętrzu, albo garstka technologicznych magików będzie dostarczać nam rozwiązania, w które będziemy wierzyć, kompletnie ich nie rozumiejąc. 17/2018(23)

Extending and intensifying life – reasons for accelerating activities in business – part 2

Why do targets have to be reached faster and faster in businesses? Below you can find several reasons which indicate that being effective and efficient on the market is no longer enough and that being ever faster is additionally required. For more, please read my previous article devoted to the issue. 16/2018(22)